Kørselsforbud

Lailas køreskole Aarhus

Fredensgade 26 - 8000 Aarhus C

Kørselsforbud for 1 gangserhverver af kørekort.


Du får kørselsforbud, hvis du får to klip inden for de første tre år, du har kørekort. Oveni kørselsforbuddet får du en bøde for din forseelse. Kørselsforbud betyder, at du mister dit kørekort.Du får kørselsforbud, hvis du:


• Overskrider den tilladte hastighed med over 60 % i personbil eller varebil.

• Overskrider den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus eller personbil med trailer.

• Kører 160 km/t eller mere på motorvejen.

• Kører spirituskørsel med over 0,5 promille.

• Kører uforsvarligt eller hensynsløst ved f.eks. at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligten eller chikanere andre trafikanter.


Hvis du laver grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf.

Politiet tager ikke kørekortet med det samme


Normalt bliver kørekortet ikke taget på stedet, hvis du får kørselsforbud. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbuddet er endeligt. Hvis betingelserne for ubetinget frakendelse er til stede, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet. (Link til betinget/ubetinget frakendelse) Konsekvenser ved kørselsforbudFår du kørselsforbud, gælder forbuddet alle de kategorier af køretøjer, du har kørekort til. Får du f.eks. kørselsforbud i din bil, må du heller ikke køre på motorcykel.


For at generhverve dit kørekort skal du ikke gennemgå undervisning og bestå køreprøve i alle de kategorier, du har kørekort til. Det er politiet, der afgør, hvilken kategori du skal til køreprøve i.


Når du har bestået køreprøven og kørselsforbuddet er ophævet, må du igen køre i alle de køretøjer, du har kørekort til.


Hvor længe kørselsforbuddet gælder, og hvad du skal gøre, for at få det ophævet, afhænger af din forseelse.


Hvis du har kørt for stærkt eller uforsvarligt, skal du:


• Gennemgå obligatorisk køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer.

• Bestå en ny teori- og køreprøve.

• Betale en bøde.


Hvis du har kørt spritkørsel, skal du:


• Gennemgå et obligatorisk kursus i (link) Alkohol og Trafik. 

• Bestå en ny teori- og køreprøve.

• Betale en bøde.


Bøde, hvis du alligevel kører. Kører du bil på trods af kørselsforbuddet, får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 5.000 kr. første gang.Generhvervelse.


Hvis du skal have generhvervet dit kørekort, skal du først søge Politiet om retten til generhvervelse. Dvs. du skal henvende dig på Borgerservice og få en ansøgning. Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr. til prøvegebyret.


Såfremt du består senest ved den 3. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, så generhverver du automatisk de kategorier, du havde før frakendelsen.


Men består du ikke senest ved den 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier, du ønsker at generhverve kørekort til.


Der skal så også betales prøvegebyr til Politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve.


Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb
Prisen for kørelektioner inden køreprøven:


• 500,00 kr. Pr. øve lektion á min. 45 minutter.


• 600,00 kr. For leje af bil til køreprøven.


• 890,00 kr. Til prøvegebyr.


Kontrollerende køreprøve.


Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:


• Betinget / Ubetinget frakendelse af førerretten.


• Efter kørselsforbud.


• Begrundet tvivl om førerens kørefærdighed / manglende kendskab til færdselsregler eller forståelse for hensyn til andre trafikanter.


Du har stadig dit kørekort, mens du går til kontrollerende prøver.


Førerretten inddrages, såfremt prøven ikke bestås.


En kontrollerende prøve skal bestås indenfor en tidsfrist, som fastsættes af Politiet.