Før start

Før Start:


Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort, når du er fyldt 17 år.


Når du tager kørekort som 17-årig er der særlige regler du skal opfylde for at få kørekortet.

Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B. Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen. Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år


Ansøgning om kørekort kan du selv udskrive og udfylde inden start. Ellers får du en udleveret den første gang til teoriundervisningen.


Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende når du indgiver en ansøgning om kørekort:

• Et vellignende foto

• En lægeattest (Udstedt af egen læge

• Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)

- Opholdstilladelse hvis ikke dansk statsborger (Kopi af for og bagside)


Når jeg har fået alle disse papir indlevere jeg dem til Borgerservice, som efterfølgende vil vurdere, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt. Herefter bliver der sendt en opkrævning på 600 kr i din e.boks til booking af en teoriprøven.

Prisen for køreprøven er 600 kr. Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve.


Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.


Før du kan komme til teori/køreprøver kræver det, at du har gennemført en lektionsplan med min. 29 lektioner i teori og min. 24 lektioner praktisk. Teori og kørsel skal følge hinanden. Det betyder at du først skal have gennemgået teori ( f.eks. motorvej) og derefter ud og øve det praktisk inden næste teorilektion, som er parkering og dette øves inden næste teoriaften. Selve teoriaftenerne er samme dag hver uge og strækker sig over 8 uger.


Selve køreforløbet varighed er forskelligt fra elev til elev alt efter, hvor hurtig man er til at lære det praktiske og hvor hurtig papirene som der kræves ved at ansøge om kørekort bliver afleveret til os.


Alt dette kan virke uoverskueligt, men vi vil gennemgå det hele med jer den første teoriaften vi mødes. :)